Moja elektryka

 

Pliki do pobrania (użytek niekomercyjny)

 

Prezentacja – Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn elektrycznych

Część I – zagrożenia elektryczne (2022.11.23)

Część II – montaż wyposażenia elektrycznego maszyn (2023.01.29)

Cześć III – badanie stanu technicznego maszyn (2022.11.23)

Cześć IV – atmosfery wybuchowe (2022.06.01)

Cześć V – bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn (2022.06.01)

 

 

Automatyka budynkowa

katalogu znajdują się pilki:

0000_T-AUT_20210809&FS.qet - schemat narysowany w QElectroTech 0.6

0000_T-AUT_20210809&fs.pdf - schemat w wersji PDF

0000_20210809&FT.lld - program sterownika napisany w LOGO!Soft Comfort

0000_20210809&FT.pdf - program sterownika w wersji PDF

0000_20210809&FC.7z - strona internetowa napisana w LOGO Web Editor spakowana do formatu 7zip.

 

 

Protokoły

katalogu znajdują się wzory protokołów w formacie ODF, które można edytować za pomocą m.in LibreOffice, OpenOffice i innych. Można je również edytować w MS Word. Katalog zawiera protokoły:

BND - protokół ogólny z badania instalacji i urządzeń elektrycznych.
Protokół może być używany do badania stany technicznego obiektów budowlanych i mszyn, protokół używa się łącznie z protokołami z poszczególnych prób, takimi jak: IZO, RCD, SWZ i innymi.

IZO - protokół z badania stanu izolacji

RCD - protokół z badania wyłącznika różnicowoprądowego

SWZ - protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania

URE - protokół z badania urządzeń elektrycznych

SPW - protokół z badania urządzeń do spawania łukowego

 

 

Kalkulatory

 

 

QElectroTech

 

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl